Команда

Проф. Сергій Штепа– керівник Центру:

завідуючий кафедри соціальних комунікацій НПУ імені М.П. Драгоманова 2012-2018 рр., директор ТОВ “Ромір-Україна” 2011-2012 рр., доцент кафедри соціології 2008-2011рр., асистент факультету соціології та психології КНУ імені Тараса Шевченка 2002-2008 рр.; кандидат політичних наук, спеціальність 23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство, 2004 р.; аспірант Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України 2000-2003 рр.

Марина Нахабіч– аналітик Центру:

провідний соціолог Науково-дослідного сектору факультету соціології КНУ імені Тараса Шевченка; є одним з провідних експертів в області кількісних досліджень, спеціалізується на дослідженні споживчої поведінки, аналізі результатів в СПС, має великий досвід проведення суспільно-політичних і електоральних досліджень.

Ірина Заїнчківська– провідний співробітник:

старший викладач факультету соціально-економічної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова;

Григорій Дятлов– регіональний координатор:

Магістр факультету соціально-економічної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова, співробітник IPSOS-Ukraine;

Іван Чернічко– провідний співробітник:

Аспірант Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України;

Іван Болтенков– провідний співробітник:

Аспірант Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України.